Menu

Rys historyczny

1346 Pierwsza wzmianka Matrykule Biskupstwa Misieńskiego o Zarębie i istniejącym kościele katolickim
1427 Częściowe zniszczenie kościoła i wsi w czasie walk z wojskami husyckimi
1429 Kronika wspomina o pierwszych właścicielach wsi -rodzinie von Solza, Procopius /+1431/ odbudowuje zniszczony kościół zachowując jego gotycki styl.
1540 Zaręba przechodzi na stronę reformacji, kościół staje się świątynią protestancką
1582 i 1585 Epidemia dżumy w Zarębie, istnieje już podział na Zarębę Górną i Dolną. Wojna 30 (1618-1648) letnia - kolejna epidemia dżumy
1684 właściciel Zaręby rycerz Debschütz przebudowuje kościół i poszerza
1686 Ufundowano kościelne organy
28.V.1779 Ukończono budowę pierwszych koloni Zaręby (Piaseczów, Wesołówka)
1795 Rozpoczęto całkowitą przebudowę kościoła, podwyższono kościół i przedłużono, zmieniono całkowicie wnętrze kościoła i jego wystrój, powiększono okna, organy zostały zestrojone z dźwiękiem dzwonów
1880 Odnotowano największą powódź w Zarębie
wiek XIX Znaczny rozwój Zaręby związany z przemyłem - tkactwo, kopalnie bazaltu i głębinowe węgla brunatnego, brykietowanie, rozwój komunikacji
1945 W skutek przesiedleń Zaręba staje się na nowo katolicka
1946 Kościół w Zarębie na nowo przejmują Katolicy, Zaręba staje się filią parafii w Siekierczynie
1969/1970 Przebudowa górnej części wieży, budowa zakrystii, zmiana wystroju wnętrz kościoła, nowa elewacja
14.IV.1972 Powstaje samodzielna parafia w Zarębie
1976/1977 Budowa nowego domu parafialnego
1990/1992 Kapitalny remont kościoła i placu, po renowacji założono nowy ołtarz barokowy (z parafii Osiek koło Oławy), ufundowano stacje drogi krzyżowej (obraz ołtarzowy malował prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki)